Branża budowlana to jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin w Polsce. Z roku na rok powstają nowe inwestycje, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów. Jednym z najważniejszych stanowisk w budownictwie jest kierownik budowy, który ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektów budowlanych.

Kim jest osoba pełniąca funkcję kierownika budowy?

Kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za organizację i nadzór nad procesem budowy, włączając w to koordynację pracy różnych podwykonawców oraz zapewnienie, że wszystkie prace wykonywane są zgodnie z projektem oraz wymaganiami prawnymi. Aby zostać kierownikiem budowy, trzeba spełnić pewne wymagania formalne.

Zgodnie z krajowymi regulacjami, by objąć rolę kierownika budowy, trzeba być magistrem budownictwa lub architektury. Absolwenci muszą także zrealizować staż w wybranej przez siebie placówce i zdobyć certyfikaty budowlane.

Uprawnienia budowlane to dokument potwierdzający, że osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w dziedzinie budownictwa może kierować i nadzorować prace budowlane na terenie Polski. Uprawnienia budowlane uzyskuje się po zdaniu egzaminu państwowego, który składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Wiele wskazań by skutecznie zaliczyć egzamin na uprawnienia budowlane dostępne pod adresem https://uprawnienia-budowlane.pl/program-do-nauki-na-uprawnienia1.html.

Ważne jest również, aby kierownik budowy posiadał odpowiednie umiejętności, takie jak umiejętność pracy w zespole, zdolność do podejmowania szybkich decyzji oraz skutecznego rozwiązywania problemów. Kierownik budowy musi być również dobrze zorganizowany, umieć przewidywać i planować, a także posiadać umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, aby skutecznie współpracować z podwykonawcami i klientami.

Ile zarabia kierownik budowy?

Kierownik budowy to zawód, który wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Jego zadaniem jest koordynacja prac budowlanych oraz dbanie o to, aby wszystkie etapy realizacji przedsięwzięcia zostały wykonane zgodnie z planem i na czas. Dochód kierownika budowy zależy od jego doświadczenia, wykształcenia oraz regionu, w którym pracuje.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego dla kierowników budowy w Polsce wynosi około 10 000 PLN brutto. Bardzo wielu kierowników budowy otrzymuje pensję w przedziale od 7 900 PLN do 12 800 PLN.